​Uitvaartcentrum Talitha Koem

​Uitvaartcentrum Talitha Koem

In het uitvaartcentrum Talitha Koem zijn verschillende kamers waar een overledene kan worden opgebaard. In zo'n kamer kunt u ook wat persoonlijke spullen neerzetten waardoor deze meer uw sfeer krijgt. U krijgt een sleutel van het uitvaartcentrum en van de desbetreffende kamer. Zo kunt u naar de overledene toe wanneer u maar wilt.

Talitha Koem beschikt ook over een grote zaal die geschikt is voor een condoleancebijeenkomst en/of uitvaartdienst. Uiteraard is er de mogelijkheid om koffie en thee te serveren.

·······

De naam ‘Talitha Koem’ komt uit de bijbel (Marcus 5:41). Het zijn de woorden die Jezus sprak tegen de dochter van Jaïrus: ‘In onze taal betekent dat: meisje ik zeg je, sta op!’