Over ons

Huishoudelijk Regelement

Klik hier voor het huishoudelijk regelement

Statuten

Klik hier voor onze statuten

Organisatie

Organisatie Chr. Uitvaartvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' is een vereniging met een bestuur, medewerkers en leden. Het bestuur bestaat uit: – Wybe L. Koopmans, voorzitter  – Romke Akkerman, secretaris – Pieter Terpstra, penningmeester  – Truus Spijksma, algemeen bestuurslid – Brenda de Boer, algemeen bestuurslid Er...
Meer informatie

Privacy Policy

Chr. Uitvaartvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt de Privacy Policy lezen door op onderstaande...
Meer informatie

Algemene informatie

'Draagt Elkanders Lasten' is een christelijke uitvaartvereniging met als doel het verzorgen van de uitvaart van haar leden, maar ook van anderen. Het is een bekende uitvaartorganisatie in Sneek en omgeving en verzorgt een groot deel van de uitvaarten in de...
Meer informatie

Waar

'Draagt Elkanders Lasten' heeft een eigen uitvaartcentrum genaamd Talitha Koem. In dit uitvaartcentrum zijn ook onze medewerkers van de administratie te vinden. Adres: Harste 8, 8602 JX Sneek. Telefoonnummer: 0515 – 413 757